-10 თეთრი, ახალი აქცია ოპტიმას ავტოგასამართი სადგურების მომხმარებელს!