ჩემი ოპტიმა

სისტემაში შესვლა

მოხმარებელის სახელი ან პაროლი არასწორია

რეგისტრაცია

ძველი ვერსიის ნახვა

რეგისტრაცია

რეგისტრაცია

სისტემაში შესვლა

საწვავი

პრემიუმი

3.30

 • ევროპული სტანდარტი - RON-95; Gost-ის სტანდარტი АИ-95
 • საავტომობილო, გაუმჯობესებული ხარისხის ბენზინი, ამზადებენ იზოპარაფინული და არომატული კომპონენტების შემცველი მსუბუქი, დისტილირებული (გამოხდილი) ნედლეულისკატალიტური კრეკინგის საფუძველზე და გაზის ბენზინის დამატების საფუძველზე. შეიცავს ანტიდეტონაციურ ნაერთებს. ამ პროდუქტს აწარმოებენ არაეთილირებულს (უფეროს) და სიმკვრივე არ ნორმირდება.
 • ტყვიის შემცველობა - Max. 0,005 გ/ლ
 • ბენზოლის მოცულობითი წილი - Max. 1%
 • არომატული ნახშირწყალბადების მოცულობითი წილი - Max. 35%
 • გოგირდის შემცველობა - Max. 10 მგ/კგ
 • ოქტანური რიცხვი მოტორული მეთოდით - Min. 85
 • ოქტანური კვლევითი მეთოდით - Min. 95

ევრო რეგულარი

2.80

 • ევროპული სტანდარტი - RON-92; Gost-ის სტანდარტი АИ-92
 • საავტომობილო, კარგი ხარისხის ბენზინი, არაეთილირებული რეგულარის ტიპის საწვავი, რომელიც თითქმის არ შეიცავს ტყვიას და სხვა მავნე ნივთიერებებს. 
 • ტყვიის შემცველობა - Max. 0,005 გ/ლ
 • ბენზოლის მოცულობითი წილი - Max. 1%
 • არომატული ნახშირწყალბადების მოცულობითი წილი - Max. 35%
 • გოგირდის შემცველობა - Max. 10 მგ/კგ
 • ოქტანური რიცხვი მოტორული მეთოდით - Min. 82
 • ოქტანური კვლევითი მეთოდით - Min. 92

ევრო დიზელი

3.30

 • უმაღლესი ხარისხის საწვავი ჩვეულებრივი და ტურბინირებული აღჭურვილი ძრავის მქონე ავტომობილებისათვის; ევროპული სტანდარტის - ევრო 5-ის პროდუქტია, რომელშიც გოგირდის შემცველობა მინიმუმამდეა დაყვანილი. ევრო დიზელი ზამთრის პერიოდში უზრუნველყოფს საუკეთესო დაბალ ტემპერატურულ მახასიათებლებს, რაც საშუალებას იძლევა აღნიშნული პროდუქტი მოიხმაროთ ნებისმიერ მეტეოროლოგიურ პირობებში.
 • ცეტანის რიცხვი - Min. 48
 • გოგირდის შემცველობა - Max. 10 მგ/კგ
 • სიმკვრივე 15◦C - Max. 845 კგ/მ3
 • პოლიციკლური არომატული ნახშირწყალბადების მასული წილი - Max. 11%
 • აფეთქების ტემპერატურა - Min. 55

დიზელი

3.00

 • საუკეთესო ხარისხის ევრო 4-ის ტიპის საწვავი სპეცტექნიკისთვის და უტურბინო ავტოტრანსპორტისთვის, მაღალი შეზეთვის უნარით, რომელიც უზრუნველყოფს დიზელის ტუმბოსა და მფქვევანების ხანგრძლივ და უპრობლემო მუშაობას. იგი ეკონომიური წვით ხასიათდება და მეტი გარბენის საშუალებას იძლევა.
 • გოგირდის შემცველობა - Max. 0მგ/კგ
 • სიმკვრივე 15◦C - Max. 845 კგ/მ3
 • პოლიციკლური არომატული ნახშირწყალბადების მასული წილი - Max. 11%
 • აფეთქების ტემპერატურა - Min. 55

პრემიუმი

3.30

ევრო რეგულარი

2.80

ევრო დიზელი

3.30

დიზელი E4

2.08